Aš žinau, kad žmogus yra netobulas ir tobulesnis būti negali, tačiau privalau gyventi ir mąstyti, taip lyg, jis galėtų būti kitoks.